Μοντέλο υπηρεσιών SaaS

Με το μοντέλο SaaS (Software as a Service) προσφέρεται η δυνατότητα μίσθωσης πολλών και διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών.Ουσιαστικά ο τελικός χρήστης και πελάτης δεν αγοράζει το λογισμικό αλλά το πακέτο των υπηρεσιών που του παρέχει. Ο τελικός χρήστης δεν φιλοξενεί κάποιο λογισμικό στους δικούς του διακομιστές, αλλά χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δια μέσου των εγκαταστάσεων της εταιρίας που αρχικά το έχει κατασκευάσει.

Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν χρειάζεται να προβεί σε πολυδάπανες εγκαταστάσεις εξοπλισμού για να έχει δικαιώματα διαχείρισης του πακέτου υπηρεσιών. Με αυτό το μοντέλο απλά επιλέγει το λογισμικό που επιθυμεί και με ελάχιστα βήματα το θέτει σε λειτουργία.

Δείτε σε αυτό το άρθρο την αναλυτική παρουσίαση των προτερημάτων που έχει το μοντέλο υπηρεσιών SaaS: 10 reasons why SaaS is good for businessΕπιπλέον είναι διαθέσιμος και αυτός ο συνοπτικός πίνακας με την πορεία του μοντέλου SaaS τα τελευταία χρόνια SaaS Infographic.

 

Συμμετοχή στην έρευνα SaaS

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα SaaS. Οι πληροφορίες συλλέγονται προς αξιολόγηση των υπηρεσιών Software as a Service. Δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και παραμένουν στα αρχεία της Grafimedia για 3 μήνες. Για να λάβετε μέρος στην έρευνα μπείτε ΕΔΩ

 

Τα πλεονεκτήματα του SaaS

Τα πλεονεκτήματα του SaaS