Υπηρεσίες SaaS

Με το μοντέλο SaaS (Software as a Service) προσφέρεται η δυνατότητα μίσθωσης πολλών και διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών.Ουσιαστικά ο τελικός χρήστης και πελάτης δεν αγοράζει το λογισμικό αλλά το πακέτο των υπηρεσιών που του παρέχει.